Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

----- Hotline 24/7 0903 37 87 07 -----

Nhà cô Tiến, Quận 7

1. Tên khách hàng: Cô Tiến
2. Địa chỉ công trình:
Quận 7
3. Ứng dụng:
Ốp tường
4. Chủ đề:
Bình hoa sứ
5. Kích thước hình:
230 x 183cm
6. Kích thước gạch:
80 x 80cm
7. Thời gian đặt hàng:
26/11/2016
8. Thời gian hoàn thiện:
10/01/2017
9. Nơi sử dụng sản phẩm:
Chiếu nghỉ cầu thang
10. Ứng dụng & loại của công trình:
Nhà phố

Hình ảnh gạch 3D Mạnh Trí ốp tường chiếu nghỉ cầu thang nhà cô Tiến, Q.7:

Hiện trang ban đầu của tường chiếu nghỉ cầu thang nhà khách hàng

Nhân viên Mạnh Trí tiến hành lấy ke gạch để thi công

Bộ gạch 3D do Mạnh Trí cung cấp có nội dung Bình hoa sứ

Nhân viên Mạnh Trí bên cạnh tác phẩm đã hoàn thiện

Phối cảnh 3D bộ gạch Bình Hoa Sứ

Sản phẩm mới
Công Ty TNHH TTNNT Mạnh Trí

----- Hotline 24/7 0903 37 87 07 -----

Chat với Gạch 3d Mạnh Trí